ทายผลบอล การคัดเลือกทีมการแข่งขัน บอลโลก

ทายผลบอล การคัดเลือกทีมการแข่งขัน บอลโลก การคัดเลือกทีมการแข่งขัน บอลโลก ฟุตบอลโลก ที่จัดขึ้นในทุกๆปี มีการจักการเลือกคัดทีมที่จะลงแข่งขัน ในฟุตบอลโลก โดยอัตราทีมที่จะมาเล่นในบอลโลกแต่ละรอบ คัดจาการเล่นในบอลโลกรอบที่ 32 ทีม ฟุตบอลโลก สุดท้าย ส่วนเอเชียของเรานั้น คัดเลือกจาก 43 ทีม เหลือ 4-5 ทีม โดยการแบ่งค่าอัตราต่างๆ ที่ถูกตัดสิน และจับฉลาก นั้นเอง การคัดเลือกจาก ทวีปยุโรป 53 ทีม เหลือ 13ทีม ทวีปอเมริกาใต้ 9 ทีม ทีมเหลือ 4-5 ทีม แอฟริกาเหนือ จาก 52 ทีม เหลือ 5 ทีม โอเซียเนีย จาก 11 ทีม เหลือ 1 ทีม เอเชีย จาก 43 ทีม เหลือ 4-5 ทีม เว็ปสล็อตออนไลน์